2 (dua) lorong lebar jalan di India mengikut IRC

2 (dua) lorong lebar jalan di India mengikut IRC | dua lorong lebar laluan | lebar bahu untuk jalan dua lorong | lebar Jalan untuk dua lorong.

Jabatan pembinaan jalan raya di India telah menubuhkan Indian Road Congress (IRC). Kongres Jalan Raya India (IRC) ialah Badan Puncak Jurutera Lebuhraya di negara ini memberikan garis panduan, peraturan dan peraturan beberapa jenis penguncupan jalan raya. Ia dikemas kini beberapa kali dengan garis panduan baharu. Di India, semua perkara yang berkaitan dengan reka bentuk dan struktur Geometrik dikendalikan mengikut IRC (Indian Road Congress).

Terdapat beberapa jenis Jalan Dua Lorong di india yang dibina oleh kerajaan pusat dan negeri di kawasan bandar dan luar bandar, seperti Lebuhraya Nasional (NH), lebuh raya negeri (SH), jalan daerah utama (MDR), jalan Daerah lain & (ODR) . Ia akan dibina di kawasan curam & berbukit dataran atau pergunungan.

Jalan 2 lorong tunggal atau jalan dua lorong ialah jalan yang membenarkan perjalanan & lalu lintas dua hala, hanya satu lorong di setiap arah dan biasanya tiada halangan median, satu lorong digunakan untuk datang dan satu lagi digunakan untuk pergi. Ia cukup lebar untuk membolehkan semua jenis kenderaan melepasi satu sama lain. Jarak antara tempat yang lalu berbeza jauh, bergantung pada rupa bumi dan jumlah lalu lintas di jalan raya. Jalan dua lorong terdiri daripada dua laluan laluan komponen utama (dua lorong) untuk perjalanan & lalu lintas dan bahu untuk kenderaan berhenti dan penginapan.

Lebar jalan dua lorong terdiri daripada lebar laluan & lebar margin. Lebar jidar terdiri daripada lebar bahu turapan dan bahu tidak berturap. Laluan laluan biasanya terdiri daripada beberapa lorong lalu lintas bersama-sama dengan mana-mana bahu yang berkaitan. Jidar jalan ialah bahagian jalan di luar jalan raya.Bahu disediakan di sepanjang tepi jalan dan dituju untuk menempatkan kenderaan berhenti, berfungsi sebagai lorong kecemasan untuk kenderaan dan menyediakan sokongan sisi. Bahu harus cukup kuat untuk menanggung berat lori yang dimuatkan sepenuhnya walaupun dalam keadaan basah. Lebar bahu perlu diperlukan untuk memberi ruang kerja, lebar bahu ideal hendaklah 4.6 m dan minimum ialah kira-kira 2.5 m. Lebar bahu juga bergantung kepada ruang yang ada dan ketinggian permukaan seperti kawasan dataran, pergunungan, curam atau berbukit. Di kawasan Gunung agak sukar untuk membina jalan jadi lebar bahu diminimumkan dan lebarnya kurang daripada di kawasan biasa.

Lebar laluan atau lebar turapan di mana kenderaan sedang berjalan bergantung pada lebar lalu lintas Lorong dan bilangan lorong. Lebar lorong trafik bergantung pada lebar kenderaan dan jarak kelegaan sisi. Kelegaan sisi meningkatkan kelajuan operasi dan keselamatan untuk kenderaan.Mengikut IRC, lebar maksimum kenderaan yang dibenarkan ialah 2.44m dibenarkan dan pelepasan sisi yang diingini untuk dua lorong jalan adalah kira-kira 0.53m pada kedua-dua belah dan jarak pusat adalah kira-kira 1.06 meter. Ini memerlukan minimum lebar lorong 3.5m untuk dua Lorong Jalan tanpa tepi jalan dan dengan tepi jalan ia memerlukan lebar 3.75 meter.

Lebar jalan 2 lorong di India mengikut IRC

  2 (dua) lorong lebar jalan di India mengikut IRC
2 (dua) lorong lebar jalan di India mengikut IRC

Di India, mengikut peraturan dan garis panduan IRC, lebar Jalan Lorong 2 atau dua atau berkembar untuk jalan raya dikekalkan sekitar 7 meter lebar tanpa sekatan & dengan sekatan ia akan selebar 7.5 meter untuk Lebuhraya Nasional (NH), lebuh raya negeri (SH). ), jalan daerah utama (MDR) & jalan Daerah lain (ODR). Lebar bahu untuk jalan 2 Lorong dikekalkan kira-kira maksimum 4.6 m lebar di kedua-dua belah dan minimum 2.5 m lebar, jadi lebar maksimum jalan raya (lebar laluan + lebar bahu) untuk dua Jalan Lorong adalah kira-kira 12 m lebar dan minimum 9 meter bergantung kepada ketinggian permukaan seperti kawasan dataran, gunung atau berbukit.

Spesifikasi IRC untuk 2 Lorong Jalan untuk lebuh raya Negara (NH) dan lebuh raya negeri (SH)● lebar jalan raya – 7 m tanpa tepi jalan & 7.5 meter dengan tepi jalan
◆ lebar bahu di kawasan biasa – 2.5 m (di kedua-dua belah)
● lebar bahu di kawasan gunung atau berbukit – 0.90 m (di kedua-dua belah)
● lebar jalan di kawasan biasa ialah jumlah lebar jalan raya & lebar bahu = (2 × 2.5) + 7 = 12 meter
● lebar jalan di kawasan pergunungan ialah jumlah lebar jalan raya & lebar bahu = (2 × 0.90) + 7 = 8.80 meter.

Spesifikasi IRC untuk Jalan 2 Lorong untuk jalan daerah utama (MDR)

● lebar jalan raya – 7 m
◆ lebar bahu di kawasan biasa – 1 m (di kedua-dua belah)
● lebar jalan di kawasan biasa ialah jumlah lebar jalan raya & lebar bahu = (2 × 1) + 7 = 9 meterSpesifikasi IRC untuk Jalan 2 Lorong untuk jalan daerah lain (ODR)

● lebar jalan raya – 7 m
◆ lebar bahu di kawasan biasa – 1 m (di kedua-dua belah)
● lebar jalan di kawasan biasa ialah jumlah lebar jalan raya & lebar bahu = (2 × 1) + 7 = 9 meterBACA JUGA:-

4 lorong lebar jalan di India mengikut IRC2 (dua) lorong lebar jalan di India mengikut IRC

Lebar jalan 3 lorong di India mengikut IRC

Lebar lebuh raya Kebangsaan di India mengikut IRC

Ketinggian maksimum dan minimum di jalan raya mengikut IRC

Lebar laluan untuk 2 Lorong Jalan

Mengikut garis panduan Kongres Jalan India (IRC) untuk Jalan Lorong 2 atau berkembar, lebar laluan adalah kira-kira 7 meter lebar untuk Lebuhraya Nasional (NH), lebuh raya negeri (SH), jalan daerah utama (MDR) & daerah lain jalan raya (ODR). Lebar laluan 7 m lebar termasuk 2.44 m adalah lebar maksimum kenderaan yang dibenarkan dan 0.53 m adalah jarak sisi mereka pada kedua-dua belah dan jarak tengah 1.06 meter. Ini adalah lebar laluan standard & ideal untuk Jalan Lorong tunggal.

Lebar bahu untuk Jalan Lorong berkembar

Mengikut garis panduan Indian Road Congress (IRC) untuk 2 atau double Lane Road, lebar bahu adalah antara 0.90 m hingga 2.5 m lebar di kedua-dua belah untuk NH, SH, MDR & ODR bergantung pada keadaan tertentu seperti ketinggian permukaan tanah, kawasan dataran, pergunungan, curam atau berbukit. Di kawasan kosong untuk lebuh raya Kebangsaan dan negeri, lebar bahu hendaklah mencukupi untuk memberi ruang kerja, ia hendaklah 2.5 m lebar di kedua-dua belah. Di kawasan curam, berbukit atau pergunungan agak sukar untuk membina Jalan jadi lebar bahu diminimumkan dan dikurangkan kepada hanya kira-kira 0.90 m lebar di kedua-dua belah.

Lebih Banyak Catatan Penting:―

  1. Berapakah kos untuk memasang rasuk LVL
  2. Jenis agregat yang digunakan dalam pembinaan bangunan
  3. Berapakah bilangan beg simen untuk keluasan 100 kaki persegi?
  4. Apakah asas Shallow dan di mana ia disediakan
  5. Apakah saiz rasuk keluli untuk rentang 30 kaki