Analisis kadar untuk kerja plaster- kira kuantiti dan kos

Analisis kadar untuk kerja plaster- kira kuantiti dan kos, hi guys dalam artikel ini kami tahu tentang analisis kadar untuk melepa dan kuantiti dan pengiraan kos pasir dan air simen bahan yang diperlukan untuk melepa 1m2 termasuk kos buruh, keuntungan kontraktor & perbelanjaan overhed.

Analisis Kadar untuk plaster :- Ia adalah ringkasan semua kos yang terlibat dalam melakukan kerja tertentu atau kerja unit seperti kos bahan, kos buruh, perbelanjaan overhed, caj air & keuntungan kontraktor. Untuk analisis kadar, butiran tentang semua operasi yang terlibat dalam menjalankan kerja harus tersedia.

  Analisis kadar untuk kerja plaster- kira kuantiti dan kos
Analisis kadar untuk kerja plaster- kira kuantiti dan kos

Kuantiti bahan simen pasir dan air diperlukan dan kosnya hendaklah diketahui dan bilangan kategori buruh yang berbeza yang diperlukan dan kapasiti melakukan kerja bagi setiap buruh dan upah mereka setiap hari harus diketahui. Ini hanya boleh diketahui dari pengalaman kerja tertentu.

Analisis kadar melepa memerlukan pengiraan mortar simen dan terdapat pelbagai jenis nisbah campuran simen & pasir 1:3,1:4,1:5 & 1:6 digunakan dalam kerja melepa.

Pertimbangkan ketebalan melepa 12mm dalam kes melepa dalaman, 20mm dalam kes melepa luaran dan 6mm dalam kes melepa siling.Analisis kadar untuk kerja plaster

Analisis kadar untuk kerja melepa terdiri daripada kuantiti dan kos bahan simen pasir dan air, kos peralatan dan alatan, perbelanjaan overhed, caj air, caj buruh & keuntungan kontraktor. Analisis kadar melepa terdiri daripada berikut:-

● 1) kuantiti dan pengiraan kos simen dan pasir yang digunakan untuk melepa● 2) caj buruh

● 3) kos peralatan dan alatan

● 4) perbelanjaan overhed● 5) caj air

● 6) keuntungan kontraktor

Analisis kadar untuk plaster tebal 20mm (1:6) setiap meter persegi

Kadar per meter persegi untuk 20mm (1:6) plaster luar termasuk kuantiti pasir simen dan air Dan Perbelanjaan Buruh, sekarang lakukan pengiraan langkah berikut mengetahui tiang dan kuantiti pasir simen yang digunakan dalam melepa.● Langkah 1 : Isipadu kering mortar simen : – pertimbangkan kita mempunyai kawasan melepa 1m2 dan ketebalannya ialah 20mm, sekarang hitung isipadu basah mortar simen = 1×0.02 = 0.02m3

Katakan 5% daripada pembaziran mortar simen semasa kerja melepa, jadi 5% daripada 0.02 = 0.001m3, maka jumlah isipadu basah mortar simen = 0.02 + 0.001 =0.021m3.Untuk penukaran isipadu basah kepada isipadu kering kita akan mendarabkan 1.33 kepada isipadu basah, jadi

Isipadu kering = 1.33 × isipadu basahIsipadu kering mortar = 1.33 × 0.021 = 0.02793m3, jadi isipadu kering mortar simen adalah sama dengan 0.02793m3.

● Langkah 2 : kuantiti pasir simen dan kosnya :- kami telah memberikan nisbah pasir simen dalam bancuhan ialah 1:6 di mana satu bahagian adalah simen dan 6 bahagian adalah pasir. Dan ketumpatan simen = 1440 kg/m3 dan 1m3 pasir = 35.3147 cft.

Kuantiti simen = 1/7×0.02793m3 ×1440m3/kg = 5.7456 Kg, jika kadar pasaran simen ialah rs 8 per kg, maka kos 5.7456 kg simen = 5.7456 × 8 = INR 46.

Kuantiti pasir = 6/7 ×0.02793 ×35.3147 = 0.845 cft, jika kadar pasaran pasir ialah INR 50 per cft, maka kos 0.845 cft pasir = 0.845 ×50 = INR 42.

● langkah 3:- kuantiti dan kos bahan yang diperlukan untuk melepa 1m2 adalah jumlah kuantiti simen dan kuantiti pasir.

Subjumlah kos bahan = kos simen + kos pasir = 46 +42 = INR 88.

langkah 4:- kadar buruh dan caj:- kadar buruh dan kos untuk melepa dinding luar ialah INR 18 hingga 25 setiap kaki persegi dan INR 193 hingga 269 setiap meter persegi, pertimbangkan kadar buruh dan kos dalam pengiraan ini ialah INR 225 setiap meter persegi.

Hance subjumlah kos = 88 + 225 = INR 313

● langkah 5 :- perbelanjaan lain :- perbelanjaan lain termasuk keuntungan kontraktor 10%, perbelanjaan overhed 1.5%, caj air 2% dan caj peralatan dan alatan 1.5%. Jadi jumlah perbelanjaan lain adalah kira-kira 15%, jadi perbelanjaan lain 15% daripada 313 = INR 47

Jumlah kos = 313 + 47 = INR 360.

tahun. Jumlah kos dan kadar plaster tebal 20mm (1:6) bagi setiap meter persegi ialah INR 360 atau INR 34 setiap kaki persegi.

Analisis kadar untuk plaster tebal 12mm (1:6) setiap meter persegi

Kadar per m persegi untuk 12mm (1:6) lepa dalaman termasuk kuantiti pasir simen dan air Dan perbelanjaan Buruh, sekarang lakukan pengiraan langkah berikut mengetahui tiang dan kuantiti pasir simen yang digunakan dalam melepa.

● Langkah 1 : Isipadu kering mortar simen :- pertimbangkan kita mempunyai kawasan melepa 1m2 dan ketebalannya ialah 12mm, sekarang hitung isipadu basah mortar simen = 1×0.012 = 0.012m3

Katakan 5% daripada pembaziran mortar simen semasa kerja melepa, jadi 5% daripada 0.012 = 0.0006m3, maka jumlah isipadu basah mortar simen = 0.012 + 0.0006 =0.0126m3.

Untuk penukaran isipadu basah kepada isipadu kering kita akan mendarabkan 1.33 kepada isipadu basah, jadi

Isipadu kering = 1.33 × isipadu basah

Isipadu kering mortar = 1.33 × 0.0126 = 0.01676m3, jadi isipadu kering mortar simen adalah sama dengan 0.01676m3.

● Langkah 2 : kuantiti pasir simen dan kosnya :- kami telah memberikan nisbah pasir simen dalam bancuhan ialah 1:6 di mana satu bahagian adalah simen dan 6 bahagian adalah pasir. Dan ketumpatan simen = 1440 kg/m3 dan 1m3 pasir = 35.3147 cft.

Kuantiti simen = 1/7×0.01676m3 ×1440m3/kg = 3.5 Kg, jika kadar pasaran simen ialah rs 8 per kg, maka kos 3.5 kg simen = 3.5 × 8 = INR 28.

Kuantiti pasir = 6/7 ×0.01676 ×35.3147 = 0.507 cft, jika kadar pasaran pasir ialah INR 50 per cft, maka kos 0.507 cft pasir = 0.507 ×50 = INR 25.

● langkah 3:- kuantiti dan kos bahan yang diperlukan untuk melepa 1m2 adalah jumlah kuantiti simen dan kuantiti pasir.

Subjumlah kos bahan = kos simen + kos pasir = 28 + 25 = INR 53.

● langkah 4 :- kadar buruh dan caj:- kadar buruh dan kos untuk melepa dinding dalaman ialah INR 15 hingga 18 setiap kaki persegi atau INR 161 hingga 193 setiap meter persegi, pertimbangkan kadar buruh dan kos dalam pengiraan ini ialah INR 180 setiap meter persegi.

Hance subjumlah kos = 53 + 180 = INR 233

BACA JUGA:-

Pasir plaster berhampiran saya, penghantaran, warna dan 25kg atau beg pukal

Nisbah simen kepada pasir untuk mortar, kerja bata dan melepa

Cara mengira kuantiti melepa | nisbah pasir simen

Bagaimana untuk mengira kuantiti bahan untuk plaster

Kos plaster setiap kaki persegi dengan bahan di India

● langkah 5 :- perbelanjaan lain :- perbelanjaan lain termasuk keuntungan kontraktor 10%, perbelanjaan overhed 1.5%, caj air 2% dan caj peralatan dan alatan 1.5%. Jadi jumlah perbelanjaan lain adalah kira-kira 15%, jadi perbelanjaan lain 15% daripada 233 = INR 47

Jumlah kos = 233 + 35 = INR 268.

tahun . Jumlah kos dan kadar plaster tebal 12mm (1:6) bagi setiap meter persegi ialah INR 268 atau INR 25 setiap kaki persegi.

Analisis kadar untuk plaster tebal 6mm (1:4) setiap meter persegi

Kadar per m persegi untuk 6mm (1:4) plaster siling termasuk kuantiti pasir simen dan air Dan Perbelanjaan Buruh, sekarang lakukan pengiraan langkah berikut mengetahui kos dan kuantiti pasir simen yang digunakan dalam melepa siling.

● Langkah 1 : Isipadu kering mortar simen :- pertimbangkan kita mempunyai kawasan melepa 1m2 dan ketebalannya ialah 6mm, sekarang hitung isipadu basah mortar simen = 1×0.006 = 0.006m3

Katakan 5% daripada pembaziran mortar simen semasa kerja melepa, jadi 5% daripada 0.006 = 0.0003m3, maka jumlah isipadu basah mortar simen = 0.006 + 0.0003 =0.0063m3.

Untuk penukaran isipadu basah kepada isipadu kering kita akan mendarabkan 1.33 kepada isipadu basah, jadi

Isipadu kering = 1.33 × isipadu basah

Isipadu kering mortar = 1.33 × 0.0063 = 0.008379m3, jadi isipadu kering mortar simen adalah sama dengan 0.008379m3.

Langkah 2 : kuantiti pasir simen dan kosnya :- kami telah memberikan nisbah pasir simen dalam bancuhan ialah 1:4 di mana satu bahagian adalah simen dan 4 bahagian adalah pasir. Dan ketumpatan simen = 1440 kg/m3 dan 1m3 pasir = 35.3147 cft.

Kuantiti simen = 1/5×0.008379m3 ×1440m3/kg = 2.41 Kg, jika kadar pasaran simen ialah rs 8 per kg, maka kos 2.41 kg simen = 2.41 × 8 = INR 19.

Kuantiti pasir = 4/5 ×0.008379 ×35.3147 = 0.24 cft, jika kadar pasaran pasir ialah INR 50 per cft, maka kos 0.24 cft pasir = 0.24 ×50 = INR 12.

langkah 3:- kuantiti dan kos bahan yang diperlukan untuk melepa 1m2 adalah jumlah kuantiti simen dan kuantiti pasir.

Subjumlah kos bahan = kos simen + kos pasir = 19 +12 = INR 31.

● langkah 4 :- kadar buruh dan caj:- kadar buruh dan kos untuk melepa siling ialah INR 12 hingga 15 setiap kaki persegi atau INR 130 hingga 161 setiap meter persegi, pertimbangkan kadar buruh dan kos dalam pengiraan ini ialah INR 140 setiap meter persegi.

Hance subjumlah kos = 31 + 140 = INR 171

● langkah 5 :- perbelanjaan lain :- perbelanjaan lain termasuk keuntungan kontraktor 10%, perbelanjaan overhed 1.5%, caj air 2% dan caj peralatan dan alatan 1.5%. Jadi jumlah perbelanjaan lain adalah kira-kira 15%, jadi perbelanjaan lain 15% daripada 171 = INR 17

Jumlah kos = 171 + 17 = INR 188.

Ans. Jumlah kos dan kadar plaster tebal 6mm (1:4) bagi setiap meter persegi ialah INR 188 atau INR 18 setiap kaki persegi untuk siling.

Kos melepa setiap kaki persegi di india:- Jumlah kos melepa termasuk kos buruh, kos bahan, perbelanjaan overhed, peralatan & alatan & keuntungan kontraktor. Kadar plaster bergantung kepada kawasan bandar kerana terdapat harga yang berbeza di lokasi yang berbeza tetapi kos sebenar melepa setiap kaki persegi di india ialah rs 18 hingga 34 termasuk kos buruh yang berjulat antara rs 12 hingga 25 setiap kaki persegi.

Kos melepa setiap meter persegi di india:- Jumlah kos melepa termasuk kos buruh, kos bahan, perbelanjaan overhed, peralatan & alatan & keuntungan kontraktor. Kadar plaster bergantung kepada keluasan bandar kerana terdapat harga yang berbeza di lokasi yang berbeza tetapi kos sebenar melepa setiap meter persegi di india ialah rs 188 hingga 360 termasuk kos buruh yang berada di antara rs 130 hingga 269 setiap meter persegi.

◆Anda Boleh Ikuti saya di Facebook dan Langgan kami Youtube Saluran

Anda juga perlu melawat:-

1)apa itu konkrit dan jenis dan sifatnya

2) pengiraan kuantiti konkrit untuk tangga dan formulanya

Lebih Banyak Catatan Penting:―

  1. Apakah berat unit 1 Blok AAC dan cara kami mengira
  2. 12mm Berat rod keluli setiap kaki dan setiap meter
  3. Berapakah 25kg beg simen di atas palet
  4. Berapa ela konkrit yang saya perlukan untuk papak 40×60
  5. Saiz dan jenis Bar Keluli yang digunakan dalam pembinaan