Analisis kadar untuk konkrit – kira kuantiti dan kos

Analisis kadar untuk konkrit – kira kuantiti dan kos, hai kawan-kawan dalam artikel ini kita tahu tentang analisis kadar konkrit m15, M10 dan m7.5. Analisis kadar terdiri daripada jumlah kos bahan, kos buruh, perbelanjaan overhed, keuntungan kontraktor dan kos peralatan atau alatan. Dan juga tahu tentang kos dan kuantiti simen, agregat pasir & air yang diperlukan untuk 1 meter padu konkrit m15 M10 dan m7.5.

Analisis kadar konkrit adalah purata anggaran untuk tujuan sebut harga dan pengebilan oleh tukang batu, penyelia dan kontraktor dan untuk kegunaan tender. .

Analisis Kadar untuk konkrit :- Ia adalah ringkasan semua kos yang terlibat dalam melakukan kerja tertentu atau kerja unit seperti kos bahan, kos buruh, perbelanjaan overhed, caj air & keuntungan kontraktor. Untuk analisis kadar, butiran tentang semua operasi yang terlibat dalam menjalankan kerja harus tersedia.

  Analisis kadar untuk konkrit - kira kuantiti dan kos
Analisis kadar untuk konkrit – kira kuantiti dan kos

Kuantiti bahan agregat pasir simen dan air diperlukan dan kosnya hendaklah diketahui dan bilangan kategori buruh yang berbeza yang diperlukan dan kapasiti melakukan kerja bagi setiap buruh dan upah mereka setiap hari harus diketahui. Ini hanya boleh diketahui dari pengalaman kerja tertentu. Struktur konkrit biasanya PCC por membuat Jalan, turapan, lantai, ruang bawah tanah dan lain-lain

Analisis kadar untuk kerja konkrit

Analisis kadar untuk kerja konkrit ringkasan semua kuantiti dan kos bahan, perbelanjaan overhed buruh, caj keuntungan kontraktor dan caj air. Analisis kadar untuk konkrit adalah terdiri daripada berikut:-● 1) kuantiti dan kos bahan ( agregat pasir simen dan kuantiti air serta kosnya)

● 2) caj air ( 1 lori tangki)● 3) perbelanjaan overhed (3%)

● 4) kos peralatan dan alatan (2%)

● 5) keuntungan kontraktor (10%)● 6) kadar buruh dan kos.

Analisis kadar untuk 1 merangkap konkrit M15 (1:2:4)

M 15 gred konkrit mempunyai nisbah simen, pasir dan agregat 1:2:4 di mana satu bahagian adalah simen, 2 bahagian adalah pasir dan 3 bahagian adalah agregat. Untuk pengiraan kuantiti dan kos untuk gred m15 konkrit kita harus mengikuti langkah berikut:-

langkah 1, isipadu kering:- kami mempunyai isipadu basah konkrit ialah 1m3 dan kami perlu menukar isipadu basah kepada isipadu kering, kami akan mendarabkan 1.5 dalam isipadu basah.Isipadu kering = 1.54 × 1 = 1.54 m3.

◆ langkah 2, Kuantiti simen:- kita tahu bahawa ketumpatan simen ialah 1440 kg/m3 dan 1 beg berat simen ialah 50 kgKuantiti simen = 1/7 × 1.54 m3 × 1440 kg/m3 = 316.8 kg, bilangan simen beg untuk 1m3 m15 konkrit = 316.8/50 = 6.3.

Jika kadar simen = INR 400 setiap beg, maka kos 6.3 beg simen = 6.3 ×400 = INR 2520.◆ langkah 3, Kuantiti pasir :- secara amnya pasir diukur dalam CFT dan 1m3 = 35.3147

Kuantiti pasir = 2/7 ×1.54 × 35.3147 = 15.5 cft, jadi kuantiti pasir 15.5 cft diperlukan untuk gred konkrit 1m3 m15

Jika kadar pasaran pasir dianggap INR 50 per cft, maka kos 15.5 cft pasir = 15.5 × 50 = INR 775, jadi kos pasir untuk 1m3 m15 konkrit = INR 775.

◆ langkah 4, Kuantiti agregat : – umumnya agregat diukur dalam CFT dan 1m3 = 35.3147

Kuantiti agregat = 4/7 ×1.54 × 35.3147 = 31 cft, jadi 31 cft kuantiti agregat diperlukan untuk gred konkrit 1m3 m15

Jika kadar pasaran agregat dianggap INR 60 per cft, maka kos 31 cft agregat = 31 × 60 = INR 1860, jadi kos agregat untuk 1m3 m15 konkrit = INR 1860.

◆ langkah 5, kos bahan :- kuantiti dan kos bahan yang diperlukan untuk 1 meter padu konkrit gred m15 adalah beberapa kos pasir simen dan agregat

Sub jumlah kos bahan = kos simen + kos pasir + kos agregat = 2520 +775 + 1860 = INR 5155.

◆ langkah 6, kadar buruh dan caj :- pertimbangkan seorang tukang batu dan 2 pembantu menyelesaikan 1 meter padu kerja konkrit dalam masa 8 jam, setiap kadar tukang batu INR 600 dan setiap kadar Pembantu 400, maka kos buruh dalam kerja konkrit = 600 +(2×400) = INR 1400.

Sub jumlah kos = 5155 + 1400 = INR 6555

◆ langkah 7, caj air:- kuantiti air yang diperlukan dalam kerja konkrit yang digunakan untuk penyediaan campuran dan pengawetan, pertimbangkan 1.5% kos air, kemudian 1.5% daripada 6555 = INR 98

Sub jumlah kos = 6555 + 98 = INR 6653

◆ langkah 8, perbelanjaan overhed :- pertimbangkan 2% perbelanjaan overhed, kemudian 2% daripada 6555 = INR 131.

Sub jumlah kos = 6653 + 131 = INR 6784

◆ langkah 9, kos peralatan dan alatan : – pertimbangkan kos peralatan atau alatan ialah 1.5 %, kemudian 1.5% daripada 6555 = INR 98

Sub jumlah kos = 6784 + 98 = INR 6882

◆ langkah 10, keuntungan kontraktor :- pertimbangkan keuntungan kontraktor ialah 10%, kemudian 10% daripada 6555 = INR 655

Jumlah kos = 6882 + 655 = INR 7537.

Ans. INR 7537 ialah analisis kos dan kadar untuk 1 merangkap konkrit M15 (1:2:4).

◆ langkah 11: kadar setiap meter persegi untuk konkrit m15, pertimbangkan ketebalan struktur konkrit adalah 150mm tebal jadi Luas struktur konkrit dalam meter persegi = 1m3/0.15m = 6.67,

6.67 m2 kos struktur konkrit = INR 7537, jadi kadar per m persegi untuk konkrit M15 = 7537/6.67 = INR 1130.

◆ langkah 12 :- kadar setiap kaki persegi untuk konkrit m15, pertimbangkan ketebalan struktur konkrit adalah 6 inci (0.5 kaki) tebal dan 1m3 = 35.3147 cft jadi Keluasan struktur konkrit dalam kaki persegi = 35.3147/0.5 = 70.6 kaki persegi

Kos struktur konkrit 70.6 kaki persegi = INR 7537, jadi kadar setiap kaki persegi untuk konkrit M15 = 7537/70.6 = INR 107.

BACA LEBIH LANJUT:- ANALISIS KADAR KERJA MASONARI BLOCK AAC

◆ kesimpulan:- Analisis kadar untuk konkrit

● 1) Kadar setiap rangkap untuk konkrit M15 = INR 7537

● 2) Kadar setiap m persegi untuk konkrit M15 = INR 1130

● 3) Kadar setiap kaki persegi untuk konkrit M15 = INR 107.

Analisis kadar untuk 1 merangkap konkrit M10 (1:3:6)

Gred M10 konkrit mempunyai nisbah simen, pasir dan agregat 1:3:6 di mana satu bahagian adalah simen, 3 bahagian adalah pasir dan 6 bahagian adalah agregat. Untuk pengiraan kuantiti dan kos untuk gred m10 konkrit kita harus mengikuti langkah berikut:-

◆ langkah 1, Isipadu kering :- kita mempunyai isipadu basah konkrit ialah 1m3 dan kita perlu menukar isipadu basah kepada isipadu kering, kita akan darabkan 1.54 dalam isipadu basah.

Isipadu kering = 1.54 × 1 = 1.54 m3.

◆ langkah 2, Kuantiti simen:- kita tahu bahawa ketumpatan simen ialah 1440 kg/m3 dan 1 beg berat simen ialah 50 kg

Kuantiti simen = 1/10 × 1.54 m3 × 1440 kg/m3 = 222 kg, bilangan simen beg untuk 1m3 m10 konkrit = 222/50 = 4.44.

Jika kadar simen = INR 400 setiap beg, maka kos 4.44 beg simen = 4.44 ×400 = INR 1776.

◆ langkah 3, Kuantiti pasir :- secara amnya pasir diukur dalam CFT dan 1m3 = 35.3147

Kuantiti pasir = 3/10 ×1.54 × 35.3147 = 16.3 cft, jadi 16.3 cft kuantiti pasir diperlukan untuk gred konkrit 1m3 m10

Jika kadar pasaran pasir dianggap INR 50 per cft, maka kos 16.3 cft pasir = 16.3 × 50 = INR 815, jadi kos pasir untuk 1m3 m10 konkrit = INR 815.

◆ langkah 4, Kuantiti agregat :- secara amnya agregat diukur dalam CFT dan 1m3 = 35.3147

Kuantiti agregat = 6/10 ×1.54 × 35.3147 = 32.6 cft, jadi 32.6 cft kuantiti agregat diperlukan untuk gred konkrit 1m3 m10

Jika kadar pasaran agregat dianggap INR 60 per cft, maka kos 32.6 cft agregat = 32.6 × 60 = INR 1956 , jadi kos agregat untuk 1m3 m10 konkrit = INR 1956.

◆ langkah 5, kos bahan :- kuantiti dan kos bahan yang diperlukan untuk 1 meter padu gred m10 konkrit adalah beberapa kos pasir simen dan agregat

Sub jumlah kos bahan = kos simen + kos pasir + kos agregat = 1776 +815 + 1956 = INR 4547.

◆ langkah 6, kadar buruh dan caj :- pertimbangkan seorang tukang batu dan 2 pembantu menyelesaikan 1 meter padu kerja konkrit dalam masa 8 jam, setiap kadar tukang batu INR 600 dan setiap kadar Pembantu 400, maka kos buruh dalam kerja konkrit = 600 +(2×400) = INR 1400.

Sub jumlah kos = 4547 + 1400 = INR 5947

◆ langkah 7, caj air:- kuantiti air yang diperlukan dalam kerja konkrit yang digunakan untuk penyediaan campuran dan pengawetan, pertimbangkan 1.5% kos air, kemudian 1.5% daripada 5947 = INR 89

Sub jumlah kos = 5947 + 89 = INR 6036

◆ langkah 8, perbelanjaan overhed :- pertimbangkan 2% perbelanjaan overhed, kemudian 2% daripada 5947 = INR 119.

Sub jumlah kos = 6036 + 119 = INR 6155

◆ langkah 9, kos peralatan dan alatan :- pertimbangkan kos peralatan atau alatan ialah 1.5 %, kemudian 1.5% daripada 5947 = INR 89

Sub jumlah kos = 6155 + 89 = INR 6244

◆ langkah 10, keuntungan kontraktor :- pertimbangkan keuntungan kontraktor ialah 10%, kemudian 10% daripada 5947 = INR 595

Jumlah kos = 6244 + 595 = INR 6839.

Ans. INR 6839 ialah analisis kos dan kadar untuk 1 merangkap konkrit M10 (1:3:6).

◆ langkah 11: kadar per m persegi untuk konkrit m10, pertimbangkan ketebalan struktur konkrit adalah 150mm tebal jadi Luas struktur konkrit dalam meter persegi = 1m3/0.15m = 6.67,

Kos struktur konkrit 6.67 m2 = INR 6839, jadi kadar per m persegi untuk konkrit M10 = 6839/6.67 = INR 1025.

◆ langkah 12 :- kadar setiap kaki persegi untuk konkrit m10, pertimbangkan ketebalan struktur konkrit adalah 6 inci (0.5 kaki) tebal dan 1m3 = 35.3147 cft jadi Keluasan struktur konkrit dalam kaki persegi = 35.3147/0.5 = 70.6 kaki persegi

Kos struktur konkrit 70.6 kaki persegi = INR 6839, jadi kadar setiap kaki persegi untuk konkrit M10 = 6839/70.6 = INR 97.

BACA LEBIH LANJUT : ANALISIS KADAR 1m3 BRICKWORK

◆ kesimpulan:- Analisis kadar untuk konkrit

● 1) Kadar setiap rangkap untuk konkrit M10 = INR 6839

● 2) Kadar setiap m persegi untuk konkrit M10 = INR 1025

● 3) Kadar setiap kaki persegi untuk konkrit M10 = INR 97.

Analisis kadar untuk 1 merangkap konkrit M7.5 (1:4:8)

M7.5 gred konkrit mempunyai nisbah simen, pasir dan agregat 1:4:8 di mana satu bahagian adalah simen, 4 bahagian adalah pasir dan 8 bahagian adalah agregat. Untuk pengiraan kuantiti dan kos untuk gred m7.5 konkrit kita harus mengikuti langkah berikut:-

◆ langkah 1, Isipadu kering :- kita mempunyai isipadu basah konkrit ialah 1m3 dan kita perlu menukar isipadu basah kepada isipadu kering, kita akan darabkan 1.54 dalam isipadu basah.

Isipadu kering = 1.54 × 1 = 1.54 m3.

◆ langkah 2, Kuantiti simen:- kita tahu bahawa ketumpatan simen ialah 1440 kg/m3 dan 1 beg berat simen ialah 50 kg

Kuantiti simen = 1/13 × 1.54 m3 × 1440 kg/m3 = 170 kg, bilangan simen beg untuk 1m3 m7.5 konkrit = 170/50 = 3.4.

Jika kadar simen = INR 400 setiap beg, maka kos 3.4 beg simen = 3.4 ×400 = INR 1360.

◆ langkah 3, Kuantiti pasir :- secara amnya pasir diukur dalam CFT dan 1m3 = 35.3147

Kuantiti pasir = 4/13 ×1.54 × 35.3147 = 16.73 cft, jadi 16.73 cft kuantiti pasir diperlukan untuk gred konkrit 1m3 m7.5

Jika kadar pasaran pasir dianggap INR 50 setiap cft, maka kos 16.73 cft pasir = 16.73 × 50 = INR 837, jadi kos pasir untuk 1m3 m7.5 konkrit = INR 837.

◆ langkah 4, Kuantiti agregat :- secara amnya agregat diukur dalam CFT dan 1m3 = 35.3147

Kuantiti agregat = 8/13 ×1.54 × 35.3147 = 33.47 cft, jadi 33.47 cft kuantiti agregat diperlukan untuk 1m3 m7.5 gred konkrit

Jika kadar pasaran agregat dianggap INR 60 per cft, maka kos 33.47 cft agregat = 33.47 × 60 = INR 2008, jadi kos agregat untuk 1m3 m7.5 konkrit = INR 2008.

◆ langkah 5, kos bahan :- kuantiti dan kos bahan yang diperlukan untuk 1 meter padu m7.5 gred konkrit adalah beberapa kos pasir simen dan agregat

Sub jumlah kos bahan = kos simen + kos pasir + kos agregat = 1360 +837 + 2008 = INR 4205.

◆ langkah 6, kadar buruh dan caj :- pertimbangkan seorang tukang batu dan 2 pembantu menyelesaikan 1 meter padu kerja konkrit dalam masa 8 jam, setiap kadar tukang batu INR 600 dan setiap kadar Pembantu 400, maka kos buruh dalam kerja konkrit = 600 +(2×400) = INR 1400.

Sub jumlah kos = 4205 + 1400 = INR 5605

◆ langkah 7, caj air:- kuantiti air yang diperlukan dalam kerja konkrit yang digunakan untuk penyediaan campuran dan pengawetan, pertimbangkan 1.5% kos air, kemudian 1.5% daripada 5605 = INR 84

Sub jumlah kos = 5605 + 84 = INR 5689

◆ langkah 8, perbelanjaan overhed :- pertimbangkan 2% perbelanjaan overhed, kemudian 2% daripada 5605 = INR 112.

Sub jumlah kos = 5689 + 112 = INR 5801

◆ langkah 9, kos peralatan dan alatan :- pertimbangkan kos peralatan atau alatan ialah 1.5 %, kemudian 1.5% daripada 5605 = INR 84

Sub jumlah kos = 5801 + 84 = INR 5885

◆ langkah 10, keuntungan kontraktor : – pertimbangkan keuntungan kontraktor ialah 10%, kemudian 10% daripada 5605 = INR 560

Jumlah kos = 5885 + 560 = INR 6445.

Ans. INR 6445 ialah analisis kos dan kadar untuk 1 merangkap konkrit M7.5 (1:4:8).

◆ langkah 11: kadar setiap meter persegi untuk konkrit m7.5, pertimbangkan ketebalan struktur konkrit adalah 150mm tebal jadi Luas struktur konkrit dalam meter persegi = 1m3/0.15m = 6.67,

Kos struktur konkrit 6.67 m2 = INR 6445, jadi kadar per m persegi untuk konkrit M7.5 = 6445/6.67 = INR 966.

◆ langkah 12:- kadar setiap kaki persegi untuk konkrit m7.5, pertimbangkan ketebalan struktur konkrit adalah 6 inci (0.5 kaki) tebal dan 1m3 = 35.3147 cft jadi Keluasan struktur konkrit dalam kaki persegi = 35.3147/0.5 = 70.6 kaki persegi

Kos struktur konkrit 70.6 kaki persegi = INR 6445, jadi kadar setiap kaki persegi untuk konkrit M7.5 = 6445/70.6 = INR 91.

◆ kesimpulan:- Analisis kadar untuk konkrit

● 1) Kadar setiap rangkap untuk konkrit M7.5 = INR 6445

● 2) Kadar setiap m persegi untuk konkrit M7.5 = INR 966

● 3) Kadar setiap kaki persegi untuk konkrit M7.5 = INR 91.

Catatan:-

1) Komponen pengatup tidak dianggap sebagai kuantiti pengatup untuk papak, rasuk, tiang dan asas hendaklah berbeza.

2) Kadar material yang dipertimbangkan dalam analisis kadar ini adalah tidak termasuk GST.

3) Kadar bahan dan buruh mungkin berbeza bergantung pada keadaan tapak & jenis projek.

Jika anda mendapati maklumat ini membantu sila kongsikan dengan rakan anda.

◆Anda Boleh Ikuti saya di Facebook dan Langgan kami Youtube Saluran

Anda juga perlu melawat:-

1)apa itu konkrit dan jenis dan sifatnya

2) pengiraan kuantiti konkrit untuk tangga dan formulanya

Lebih Banyak Catatan Penting:―

  1. Ketinggian lantai ke siling untuk rumah kediaman
  2. Kekuatan mampatan konkrit – prosedur ujian kiub & keputusan pada 7 hari & 28 hari pengawetan
  3. Berapakah bilangan tiang yang diperlukan untuk rumah seluas 900 kaki persegi
  4. Saiz tangki septik standard untuk 4, 5, 6, 10, 15, 20, 25 dan 50 pengguna
  5. Sejauh mana jarak rasuk 10″, 12″, 14″, 16″ & 18″ lvl berganda boleh