Analisis kadar untuk papak RCC m20 – kira kuantiti & kos

Analisis kadar untuk RCC papak m20 – kira kuantiti & kos, hai kawan-kawan dalam artikel ini kita tahu tentang analisis kadar untuk papak RCC dengan gred m20 dan nisbah 1:1.5:3 (satu bahagian adalah simen, 1.5 bahagian adalah pasir dan 3 bahagian adalah agregat. Analisis kadar terdiri daripada jumlah kos bahan, kos buruh, perbelanjaan overhed, keuntungan kontraktor dan kos peralatan atau alatan. Dan juga tahu tentang kos dan kuantiti keluli,simen, agregat pasir & air yang diperlukan untuk 1 meter padu papak M20 rcc

Analisis kadar untuk RCC papak (konkrit simen bertulang hujan) adalah purata anggaran untuk tujuan sebut harga dan pengebilan oleh tukang batu, penyelia dan kontraktor dan untuk kegunaan tender.

  Analisis kadar untuk papak RCC m20 - kira kuantiti & kos
Analisis kadar untuk papak RCC m20 – kira kuantiti & kos

Analisis kadar konkrit : Analisis Kadar Konkrit mentakrifkan sebagai, ia adalah ringkasan semua kos yang terlibat dalam melakukan kerja tertentu atau kerja unit seperti kos bahan, kos buruh, kos penutupan, kos lentur bar, perbelanjaan overhed, caj air & keuntungan kontraktor.

Analisis Kadar untuk papak RCC m20 :- Ia adalah ringkasan semua kos yang terlibat dalam melakukan kerja tertentu atau kerja unit seperti kos bahan, kos buruh, kos penutupan, kos lentur bar, perbelanjaan overhed, caj air & keuntungan kontraktor. Untuk analisis kadar, butiran tentang semua operasi yang terlibat dalam menjalankan kerja harus tersedia.

BACA LEBIH LANJUT :- ANALISIS KADAR UNTUK MENGECAT RUMAH KEDIAMANKuantiti bahan keluli, simen, pasir, agregat dan air diperlukan dan kosnya hendaklah diketahui dan bilangan kategori berbeza tukang batu & buruh yang diperlukan dan kapasiti melakukan kerja bagi setiap buruh dan upah mereka setiap hari harus diketahui. Ini hanya boleh diketahui dari pengalaman kerja tertentu.

● LIHAT VIDEO INIAnalisis kadar untuk papak RCC 1:1.5:3 (M20) kerja adalah ringkasan semua kuantiti dan kos bahan, kos pengatup, kos lentur bar, kos buruh, perbelanjaan overhed, caj keuntungan kontraktor dan caj air. Analisis kadar untuk papak rcc adalah terdiri daripada berikut:-

● 1) kuantiti dan kos bahan ( pasir simen, agregat, keluli, dawai pengikat dan kuantiti air serta kosnya)● 2) caj air ( 1 lori tangki)

● 3) kos pengatup

● 4) kos lentur bar● 5) perbelanjaan overhed (3%)

● 6) kos peralatan dan alatan (2%)● 7) keuntungan kontraktor (10%)

● 8) kadar buruh dan kos.Analisis kadar untuk 10m3 papak RCC 1:1.5:3 (M20)

Mula-mula kita mengira analisis kadar untuk kerja papak 10 m3 rcc dan kemudian mencari analisis kadar untuk 1m3 RCC kerja papak. Gred M20 rcc mempunyai nisbah simen, pasir dan agregat 1:1.5:3 di mana satu bahagian adalah simen, 1.5 bahagian adalah pasir dan 3 bahagian adalah agregat. Untuk pengiraan kuantiti dan kos untuk gred m20 papak rcc 10m3 kita harus mengikuti langkah berikut:-

◆ langkah 1, Isipadu kering :- kami mempunyai isipadu basah bagi kerja papak rcc ialah 10m3 dan kami perlu menukar isipadu basah kepada isipadu kering, kami akan mendarabkan 1.54 dalam isipadu basah.

Isipadu kering = 1.54 × 10 = 15.4 m3.

◆ langkah 2, Kuantiti simen:- kita tahu bahawa ketumpatan simen ialah 1440 kg/m3 dan 1 beg berat simen ialah 50 kg

Kuantiti simen = 1/5.5 × 15.4 m3 × 1440 kg/m3 = 4032 kg, bilangan simen beg untuk papak rcc 10m3 1:1.5:3 (m20) = 4032/50 = 80.64.

Jika kadar simen = INR 350 setiap beg, maka kos 80.64 beg simen = 80.64×350 = INR 28224.

◆ langkah 3, Kuantiti pasir :- secara amnya pasir diukur dalam CFT dan 1m3 = 35.3147

Kuantiti pasir = 1.5/5.5 ×15.4 × 35.3147 = 148 cft, jadi 148 cft kuantiti pasir diperlukan untuk 10m3 rcc slab gred m20

Jika kadar pasaran pasir dianggap INR 40 setiap cft, maka kos 148 cft pasir = 148 × 40 = INR 5920, jadi kos pasir untuk 10m3 papak rcc gred m20 = INR 5920.

Di sesetengah kawasan pasir diukur dalam loyang jadi kadar pasir = INR 4000/ loyang, dan 1 pasir loyang bersamaan dengan 100 cft.

◆ langkah 4 Kuantiti agregat :- secara amnya agregat diukur dalam CFT dan 1m3 = 35.3147

Kuantiti agregat = 3/5.5 ×15.4 × 35.3147 = 296 cft, jadi 296 cft kuantiti agregat diperlukan untuk 10m3 rcc gred m20

Jika kadar pasaran agregat dianggap INR 50 setiap cft, maka kos 296 cft agregat = 296 × 50 = INR 14800, jadi kos agregat untuk 10m3 papak rcc m20 = INR 14800.

Di sesetengah kawasan agregat diukur dalam loyang jadi kadar Agregat = INR 5000/ loyang, dan 1 Agregat loyang adalah bersamaan dengan 100 cft.

◆ langkah 5, Kuantiti keluli :- Kuantiti keluli yang diperlukan untuk papak RCC adalah kira-kira 80 kg setiap m3, jadi Keluli diperlukan untuk papak RCC 10m3 = 80×10 = 800 kg = 8 kuintal.

jika kadar pasaran keluli = INR 5000 setiap kuintal, maka kos 8 kuintal keluli = 8 × 5000 = INR 40000.

◆ langkah 5 kos bahan :- kuantiti dan kos bahan yang diperlukan untuk 10 meter padu papak rcc gred m20 ialah jumlah kos keluli, kos dawai pengikat, kos pasir simen dan agregat. 1.5 kg dawai pengikat diperlukan dalam jadual lenturan bar, kadarnya ialah 65 rupee per kg, kemudian kos wayar pengikat 1.5 kg = 1.5 × 65 = INR 98

Sub jumlah kos bahan = kos keluli + kos dawai pengikat + kos simen + kos pasir + kos agregat =40000 + 97 + 28224 +5920 + 14800 = INR 89041.

◆ langkah 6, kadar buruh dan caj :- pertimbangkan seorang ketua tukang batu dan 5 tukang batu dan 10 pembantu dan 10 kuli menyelesaikan 10 meter padu kerja konkrit dalam masa 8 jam, setiap kadar tukang batu INR 600 dan setiap kadar Pembantu 400 dan kadar kuli 300 tetapi dalam kadar buruh konkrit berjisim untuk papak rcc ialah INR 1060 setiap m3 ,Di beberapa lokasi lain ia akan diukur dalam rs 12 setiap kaki persegi dan rs 30 setiap kaki persegi juga.

Kadar buruh ialah INR 1060 per m3 untuk papak rcc

Kos buruh untuk 10m3 kerja papak rcc= INR 1060 × 10 = INR 10600

Sub jumlah kos = 89041 + 10600 = INR 99614

Pertimbangkan kos pengatup + lentur bar, jika kadar pengatup ialah rs 25 setiap kaki persegi dan kos lentur bar ialah rs 5 setiap kg,

Kami mempunyai 10m3 = 10 × 35.3147 = 354 cft, ketebalan papak RCC ialah 5 inci =5/12 = 0.416, kemudian luas papak rcc dalam kaki persegi = 354/ 0.416 = 850 kaki persegi, jadi kos pengatup = 850 × 850 × INR 21250. Dan kos lentur bar = 5 × 800 = INR 4000

Jumlah kecil = 99614 + 21250 + 4000 = INR 124864

◆ langkah 7 caj air: – kuantiti air yang diperlukan dalam kerja konkrit rcc yang digunakan untuk penyediaan campuran dan pengawetan, pertimbangkan 1.5% kos air, kemudian 1.5% daripada 89041 = INR 1335

Sub jumlah kos = 124864 + 1335 = INR 126199

◆ langkah 8 perbelanjaan overhed :- pertimbangkan 2% perbelanjaan overhed, kemudian 2% daripada 89041 = INR 1780.

Sub jumlah kos = 126199 +1780 = INR 127980

◆ langkah 9, kos peralatan dan alatan :- pertimbangkan kos peralatan atau alatan ialah 4%, kemudian 4% daripada 89041 = INR 3562

Sub jumlah kos = 127980 + 3562 = INR 131542

◆ langkah 10, keuntungan kontraktor :- pertimbangkan keuntungan kontraktor ialah 10%, kemudian 10% daripada 89041 = INR 8904

Jumlah kos = 131542 + 8904 = INR 140446.

Ans. INR 140446 ialah analisis kos dan kadar untuk 10 m 3 rcc slab m20.

Kadar papak rcc setiap merangkap = 140446/10 = INR 14045

◆ langkah 11: kadar setiap m persegi untuk papak rcc 1:1.5:3 (m20), pertimbangkan ketebalan struktur konkrit adalah 125mm tebal jadi Luas papak rcc
struktur dalam meter persegi = 10m3/0.125m = 80,

Kos struktur papak 80 m2 rcc = INR 140446, jadi kadar setiap m persegi untuk papak rcc M20 = 140446/80 = INR 1756.

langkah 12, kadar setiap kaki persegi untuk papak rcc 1:1.5:3 (m20), menukarkan 80 meter persegi dalam kaki persegi = 80 ×10.764 = 850 kaki persegi

850 kaki persegi kos papak rcc = INR 140446, jadi kadar setiap kaki persegi untuk papak rcc M20 = 140446/850 = INR 165

langkah 13 , kadar setiap cft untuk papak rcc = 140446/354 = INR 397

◆ kesimpulan:- Analisis kadar untuk papak RCC1:1.5:3 (M20)

● 1) Kadar setiap rangkap untuk papak RCC m20 = INR 14045 (termasuk kos bahan dan buruh)

● 2) Kadar setiap cft untuk papak RCC m20 = INR 397 (termasuk kos bahan dan buruh)

● 3) Kadar setiap kaki persegi untuk papak RCC m20 = INR 165 (termasuk kos bahan dan buruh)

● 4) Kadar setiap m persegi untuk papak RCC m20 = INR 1756 (termasuk kos bahan dan buruh).

Lebih Banyak Catatan Penting:―

  1. Aras ambang | Ketinggian ambang | perbezaan antara ambang dan ketinggian Lintel
  2. Saiz standard tangga untuk bangunan kediaman & komersial
  3. Bagaimana untuk mengira panjang pemotongan sanggur tiga segi
  4. 1 Bigha adalah sama dengan berapa kaki persegi dalam assam
  5. Apakah saiz lajur untuk rentang 20 kaki untuk bangunan kediaman