BBS papak rata dan anggaran kuantiti Keluli

BBS (jadual lentur bar) papak rata dan anggaran kuantiti Keluli, dalam topik ini kita mengetahui tentang BBS papak rata dan anggaran kuantiti keluli (tetulang) yang digunakan dalam papak dan Peraturan Ibu Jari untuk Keluli dalam papak rata dan jenis papak: papak rata, papak sehala dan papak dua hala.

Kita tahu bahawa papak adalah kerja yang sangat penting yang memindahkan beban dengan selamat ke rasuk dan dari ke tiang dan beban yang bertindak pada tiang dengan selamat ke dasar tanah.

Apabila kita memulakan projek dan tiang Asas dan kerja bata dan Rasuk apabila ia siap daripada dan kerja yang paling penting untuk membuat reka bentuk papak dan cara membuat BBS papak rata dan anggaran kuantiti Keluli dan berapa banyak kuantiti tetulang yang diperlukan.

Jika anda mengira kuantiti keluli yang diperlukan untuk papak, anda akan membuat pesanan dan membeli kuantiti Keluli mengikut keperluan, kerana anda tahu jumlah tambahan Keluli mendapat kakisan apabila meletakkan di persekitaran terbuka iaitu kerosakan tetulang

jadi kami harus membeli keluli mengikut keperluan dan BBS papak rata membantu anda mengetahui berapa banyak kuantiti keluli yang diperlukan untuk kerja papak bumbung anda dan untuk projek anda. dalam topik ini kita membincangkan tentang BBS papak rata. Mari kita bincangkan tentang papak bumbung  BBS papak rata dan anggaran kuantiti Keluli
BBS papak rata dan anggaran kuantiti Keluli

Apakah jenis papak bumbung?

Papak bumbung :- papak bumbung ialah reka bentuk struktur yang diletakkan di atas permukaan mendatar pada dinding bata dan rasuk dan tiang. Ia adalah struktur mendatar yang diperbuat daripada konkrit berat. Dalam reka bentuk struktur papak terdiri daripada tiga jenis

1) papak rata :papak struktur mendatar yang disokong terus oleh tiang atau dinding bata dikenali sebagai papak rata. Ia tidak mempunyai rasuk dinding, beban mati dan beban hidup papak rata terus dipindahkan ke tiang atau dinding bata dan kemudian ke asas tapak dan kemudian ke dasar tanah.  BBS papak rata dan anggaran kuantiti Keluli
BBS papak rata dan anggaran kuantiti Keluli

.2) papak sehala : – papak yang disokong oleh rasuk pada dua sisi bertentangan hanya dalam satu arah iaitu papak sehala. Itulah sebabnya papak sehala membengkok dalam satu arah dan beban yang bertindak ke atasnya iaitu beban mati dan beban hidup yang diagihkan hanya dalam dua sisi bertentangan dalam satu arah.

Jika nisbah rentang yang lebih panjang dan rentang yang lebih pendek adalah sama atau lebih besar daripada 2 maka kita harus menggunakan papak sehala. Dan ia akan membengkok ke satu arah iaitu arah Span yang lebih panjang. Kebanyakan papak sehala mempunyai dua rasuk selari yang membawa beban yang bertindak ke atasnya oleh papak.

3) papak dua hala :- dalam papak dua hala ia disokong oleh rasuk pada keempat-empat sisi dan beban dibawa ke kedua-dua arah. Dan agihkan beban di keempat-empat sisi dengan cara yang sama.Itulah sebabnya dalam papak dua hala ia dibengkokkan dalam kedua-dua arah dan rintangan disediakan dari keempat-empat sisi rasuk untuk menahan dengan beban graviti bertindak ke atasnya oleh beban mati dan beban hidup.

Dalam nisbah papak dua hala bagi rentang yang lebih panjang dan rentang yang lebih pendek adalah kurang daripada 2 maka kami menggunakan papak dua hala.

Keluli (tetulang) digunakan dalam papak rata

Seperti yang kita tahu papak rata disokong secara langsung oleh lajur supaya ia tidak menggunakan bar engkol. Dua jenis bar disediakan untuk papak rata bar lurus pertama yang mempunyai dimensi yang lebih tinggi digunakan sebagai bar utama dan disediakan di bahagian bawah papak dalam arah yang lebih pendek. dan bar lurus kedua yang mempunyai dimensi yang lebih kecil digunakan sebagai pengedaran atau palang silang dan disediakan di bahagian atas papak di atas bar utama ke arah yang lebih panjang.Keluli (tetulang) digunakan dalam papak sehala

Seperti yang kita tahu terdapat dua jenis bar yang digunakan dalam slab satu ialah bar utama yang juga dikenali sebagai crank bar dan yang kedua ialah distribution bar.

Dalam satu cara, bar utama papak iaitu bar engkol yang digunakan hanya dalam satu arah dengan rentang yang lebih pendek di bahagian bawah papak dan palang silang iaitu bar pengedaran ialah bar lurus yang diletakkan di atas bar utama dalam rentang yang lebih panjang.Keluli (tetulang) digunakan dalam papak dua hala

Bar utama papak dua hala iaitu palang engkol yang digunakan di bahagian bawah papak dalam kedua-dua arah rentang yang lebih panjang dan juga rentang yang lebih pendek. Dan itu ialah palang silang yang digunakan di bahagian atas papak iaitu palang lurus yang digunakan di atas bar utama.

BBS ( jadual lentur bar ) papak rata

Nota:- jenis papak rata ini sudah lapuk dan tidak digunakan dalam proses pembinaan dan dalam reka bentuk struktur tetapi di kawasan luar bandar ia akan disediakan kerana keadaan ekonomi yang rendah untuk tuangan bumbung bangunan.  BBS papak rata dan anggaran kuantiti Keluli
BBS papak rata dan anggaran kuantiti Keluli

Dalam rajah yang diberikan terdapat luas keratan rentas yang mengandungi paksi x sepanjang arah mengufuk dan paksi y sepanjang arah menegak.

Terdapat dua jenis Keluli yang disediakan dalam kerja papak rata pertama ialah palang utama yang akan disediakan di sepanjang paksi Y dan kedua ialah palang agihan yang akan disediakan di sepanjang paksi X.

● dalam topik ini kita perlu menentukan pengikut

1) bilangan bar utama yang digunakan di sepanjang paksi y

2) bilangan bar pengedaran yang digunakan di sepanjang paksi x

3) panjang pemotongan dan panjang berkesan bar utama tunggal yang digunakan di sepanjang paksi y

4) panjang pemotongan dan panjang berkesan bar pengedaran tunggal yang digunakan di sepanjang paksi x

5) anggaran keperluan tetulang dalam BBS papak rata

Katakan kita telah memberikan data berikut

Panjang papak (X)= 3000 mm ( paksi-x)

Panjang papak (Y)= 4000 mm (paksi-y)

Diameter bar utama Dm = 10mm

Diameter bar pengedaran Dd=8mm

Penutup jelas pada semua sisi C = 25 mm

Ketebalan papak H= 150 mm

Jarak antara bar utama Sm = 125 mm

Jarak antara bar pengedaran Sd= 150 mm

●1) bilangan bar utama yang digunakan ke arah paksi y dan rentang yang lebih pendek

Nm= bilangan bar utama ?

Sm = jarak = 125 mm

Lebar sepanjang Y = 4000 mm

Kami mempunyai formula untuk mengira bilangan bar utama

Nm =( lebar_2 penutup)/jarak)+1

Nm =( Y_2C/Sm) +1

Nm = (4000mm_2×25)/125mm+1

Nm = (4000_50)/125+1

Nm = 31.6+1 kita pusingan 31.6 adalah bersamaan dengan 32

Nm = 32 +1 = 33 kami

●2)bilangan bar pengedaran yang digunakan ke arah paksi X dalam arah yang lebih panjang

Nd= bilangan bar pengedaran ?

Sd = jarak = 150 mm

Lebar sepanjang X = 3000 mm

Kami mempunyai formula untuk mengira bilangan bar pengedaran

Nd =( panjang_2kulit)/jarak+1

Nd =( X_2C/Sd) +1

Nd = (3000mm_2×50)/150mm+1

Nd = 2950 mm/150mm +1

Nd= 19.66 +1 kita bulatkan 19.66 sebagai 20 jadi

Nd = 20 +1 = 21 kami

hitung panjang pemotongan sekeping tunggal bar utama dalam papak rata

Cm1 = panjang pemotongan sekeping tunggal bar utama

Cm1 = panjang berkesan + panjang perkembangan

Catatan. Sebenarnya ini adalah papak rata jadi mereka tidak mempunyai penggunaan bar engkol atau Bar bengkok ke atas hanya bar lurus disediakan sebagai bar utama dan bar pengedaran dan ia telah menyediakan panjang pembangunan dengan bahagian sambungan lajur dan papak.

Panjang berkesan = panjang papak sepanjang x paksi_2 penutup

Panjang pembangunan Ld=40d di mana d ialah diameter bar utama dan jika kita menggunakan gred M20 konkrit dan gred Fe415 Keluli.

Kami mempunyai formula untuk mengira panjang pemotongan sekeping tunggal bar utama

Cm1= (panjang _ 2 penutup) + Ld

Di mana kita ada

Panjang rentang sepanjang paksi X = 3000 mm

Penutup = 25 mm

Cm1 = (3000 _2×50) + 40×10

Cm1 = (3000_50) + 400mm

Cm1 = 2950 +400 mm

Cm1 = 3350 mm

Cm1 = 3350 mm = 3.350 meter

kira jumlah panjang pemotongan bar utama dalam papak rata

Cm = jumlah panjang pemotongan bar utama

Cm = Bilangan nos × panjang pemotongan satu bar utama

Cm = Nm × Cm1

Cm = 33 × 3.350 meter = 110.55 meter

pengiraan berat bar utama dalam bbs papak rata

Kami mempunyai formula untuk pengiraan berat bar utama dalam Kilogram per meter

Berat = (D^2/162)×L

Kami mempunyai Dm = diameter bar utama ialah 10 mm dan panjang ialah 110.55 meter

Berat =[ (10×10)/162]×110.55 kg/m

Berat bar utama Wm = 68.24 kg

hitung panjang pemotongan sekeping tunggal bar agihan dalam bbs papak rata

Cd1 = panjang pemotongan sekeping tunggal bar pengedaran

Cd1 = panjang berkesan + panjang perkembangan

Panjang berkesan = panjang tapak_2 penutup

Catatan. Sebenarnya ini adalah papak rata jadi mereka tidak mempunyai penggunaan bar engkol atau Bar bengkok ke atas hanya bar lurus disediakan sebagai bar utama dan bar pengedaran dan ia telah menyediakan panjang pembangunan dengan bahagian sambungan lajur dan papak.

Kami mempunyai formula untuk mengira panjang pemotongan sekeping tunggal bar pengedaran

Cd1= ( panjang paksi y _ 2 penutup) + Ld

Panjang pembangunan Ld=40d di mana d ialah diameter bar pengedaran dan jika kita menggunakan gred M20 konkrit dan gred Fe415 Keluli.

Di mana kita ada

Lebar papak y = 4000 mm

Penutup = 25 mm

Dd=8mm diameter bar pengedaran

Cd1 = (4000 _2×25) + 40×8mm

Cd1 = (4000_50) + 320 mm

Cd1 = 3950 +320mm

Cd1 = 3950 +320 mm

Cd1 = 4270 mm = 4.270 m

hitung jumlah panjang pemotongan bar agihan dalam bbs papak rata

Cd = jumlah panjang pemotongan bar pengedaran

Cd = No.nos × panjang pemotongan bar pengedaran sekeping

Cd = Nd × Cd1

Cd = 21 × 4.270 meter = 89.67 meter

●8) pengiraan berat bar pengedaran

Kami mempunyai formula untuk pengiraan berat bar pengedaran dalam Kilogram per meter

Berat = (D^2/162)×L

Kami mempunyai Dd = diameter bar pengedaran ialah 8 mm dan panjang ialah 89.67 meter

Berat =[ (8×8)/162]×89.67 kg/m

Berat bar pengedaran Wd = 35.43 kg

hitung jumlah keperluan tetulang bagi BBS papak rata

Jumlah berat = Wm + Wd

Jumlah berat = 68.24 kg + 35.43 kg

Jumlah berat = 103.67 kg

◆Anda Boleh Ikuti saya di Facebook dan Langgan kami Youtube Saluran

Anda juga perlu melawat:-

1) kira beban sendiri lajur

dua) kira beban sendiri rasuk per meter

3) kira beban papak setiap meter persegi

4) kira beban mati dinding bata per meter

5) kapasiti tampung beban muktamad lajur

mengira Peraturan Ibu Jari untuk keluli untuk papak rata

Jika kita ingin mengetahui kuantiti keluli yang diperlukan untuk 1 kaki persegi

Kami mempunyai dimensi = 3000 × 4000mm

Yang manakah luas = 3m ×4 m =12m2

Kini menukar meter persegi kepada kaki persegi

1m2 = 10.764 kaki persegi

12m2 = 12×10.764 kaki persegi = 130 kaki persegi

Papak rata 130 kaki persegi kami memerlukan kira-kira 104 kg keluli

Untuk 1 kaki persegi = 104/130=0.8kg

Untuk 100 kaki persegi kita perlukan = 80 kg

1) Peraturan Ibu Jari untuk bar utama

Untuk 1 kaki persegi = 68.24/130 =0.53 kg

Untuk 100 kaki persegi = 53 kg

2) Peraturan Ibu Jari untuk bar pengedaran

Untuk 1 kaki persegi = 35.43/130 =0.27 kg

Untuk 100 kaki persegi = 27 kg

Nisbah = kuantiti bar pengedaran/ kuantiti bar utama

Nisbah = 27/53 = 1:2 bermakna jika anda ingin membeli Main bar 10 mm dia dan bar pengedaran 8mm dia kami ingat bar utama hanyalah dua kali ganda bar pengedaran.

Lebih Banyak Catatan Penting:―

  1. Berapa saiz lvl untuk menjangkau 22 kaki
  2. Anggarkan dan kawasan liputan dempul dinding, primer dan cat
  3. Berapakah kos untuk membina Bilik 12’×12′
  4. Bulk pasir, puncanya, graf & prosedur ujian
  5. Aras ambang | Ketinggian ambang | perbezaan antara ambang dan ketinggian Lintel