BBS papak sehala dan anggaran kuantiti Keluli

BBS papak sehala dan anggaran kuantiti Keluli, Jadual lentur bar papak BBS, dalam topik ini kita tahu tentang BBS papak sehala dan anggaran tetulang kuantiti Keluli yang digunakan dalam papak. Kita tahu bahawa papak adalah kerja yang sangat penting yang memindahkan beban dengan selamat ke rasuk dan dari ke tiang dan beban yang bertindak pada tiang dengan selamat ke dasar tanah.

Apabila kita memulakan projek dan lajur Asas dan kerja bata dan Beem apabila ia siap daripada dan kerja yang paling penting untuk membuat reka bentuk papak dan cara membuat BBS papak sehala dan anggaran kuantiti Keluli dan berapa banyak kuantiti tetulang yang diperlukan.

Jika anda mengira kuantiti keluli yang diperlukan untuk papak, anda akan memberi pesanan dan membeli kuantiti Keluli mengikut keperluan, kerana anda tahu jumlah tambahan Keluli mendapat kakisan apabila meletakkan di persekitaran terbuka iaitu kerosakan tetulang jadi kita harus membeli keluli mengikut keperluan dan BBS papak sehala membantu anda mengetahui berapa banyak kuantiti keluli yang diperlukan untuk kerja papak bumbung anda dan untuk projek anda.

dalam topik ini kita membincangkan tentang BBS papak sehala. Mari kita bincangkan tentang papak bumbung

  BBS papak sehala dan anggaran kuantiti Keluli
BBS papak sehala dan anggaran kuantiti Keluli

Apakah jenis papak?

Papak bumbung :- papak bumbung ialah reka bentuk struktur yang diletakkan di atas permukaan mendatar pada dinding bata dan rasuk dan tiang. Ia adalah struktur mendatar yang diperbuat daripada konkrit berat. Dalam reka bentuk struktur papak terdiri daripada tiga jenis1) papak rata: – papak struktur mendatar yang disokong terus oleh tiang atau dinding bata dikenali sebagai papak rata. Ia tidak mempunyai rasuk dinding, beban mati dan beban hidup papak rata terus dipindahkan ke tiang atau dinding bata dan kemudian ke asas tapak dan kemudian ke dasar tanah.

.2) papak sehala :- papak yang disokong oleh rasuk pada dua sisi bertentangan sahaja dalam satu arah iaitu papak sehala. Itulah sebabnya papak sehala membengkok dalam satu arah dan beban yang bertindak ke atasnya iaitu beban mati dan beban hidup yang diagihkan hanya dalam dua sisi bertentangan dalam satu arah.Jika nisbah rentang yang lebih panjang dan rentang yang lebih pendek adalah sama atau lebih besar daripada 2 maka kita harus menggunakan papak sehala. Dan ia akan membengkok ke satu arah iaitu arah Span yang lebih panjang. Kebanyakan papak sehala mempunyai dua rasuk selari yang membawa beban yang bertindak ke atasnya oleh papak.

  BBS papak sehala dan anggaran kuantiti Keluli
BBS papak sehala dan anggaran kuantiti Keluli

3) papak dua hala :- dalam papak dua hala ia disokong oleh rasuk pada keempat-empat sisi dan beban dibawa ke kedua-dua arah. Dan agihkan beban di keempat-empat sisi dengan cara yang sama.

Itulah sebabnya dalam papak dua hala ia dibengkokkan dalam kedua-dua arah dan rintangan disediakan dari keempat-empat sisi rasuk untuk menahan dengan beban graviti bertindak ke atasnya oleh beban mati dan beban hidup. Dalam nisbah papak dua hala bagi rentang yang lebih panjang dan rentang yang lebih pendek adalah kurang daripada 2 maka kami menggunakan papak dua hala.Keluli (tetulang) digunakan dalam papak rata

Seperti yang kita tahu papak rata disokong secara langsung oleh lajur supaya ia tidak menggunakan bar engkol. Dua jenis bar disediakan untuk papak rata bar lurus pertama yang mempunyai dimensi lebih tinggi digunakan sebagai bar utama dan disediakan di bahagian bawah papak dalam arah yang lebih pendek.

dan bar lurus ke-2 yang mempunyai dimensi yang lebih kecil digunakan sebagai taburan atau palang silang dan disediakan di bahagian atas papak di atas bar utama ke arah yang lebih panjang.

Keluli ( tetulang) digunakan dalam papak satu arah

Seperti yang kita tahu terdapat dua jenis bar yang digunakan dalam slab satu ialah bar utama yang juga dikenali sebagai crank bar dan yang kedua ialah distribution bar.Dalam satu cara, bar utama papak iaitu bar engkol disediakan dalam zon tegangan papak yang digunakan hanya dalam satu arah rentang yang lebih pendek di bahagian bawah papak dan palang silang iaitu bar agihan ialah bar lurus yang diletakkan di atas bar utama dalam rentang yang lebih panjang.

Keluli (tetulang) digunakan dalam papak dua hala

Bar utama papak dua hala iaitu palang engkol yang digunakan di bahagian bawah papak dalam kedua-dua arah rentang yang lebih panjang dan juga rentang yang lebih pendek. Dan itu ialah palang silang yang digunakan di bahagian atas papak iaitu palang lurus yang digunakan di atas bar utama.BBS ( jadual lentur bar) papak sehala

Dalam rajah yang diberikan terdapat luas keratan rentas yang mengandungi paksi x sepanjang arah mengufuk dan paksi y sepanjang arah menegak.

Terdapat dua jenis Keluli yang disediakan dalam satu cara kerja papak pertama ialah palang utama yang akan disediakan di sepanjang paksi Y dan yang kedua ialah palang agihan yang akan disediakan di sepanjang paksi X.● dalam topik ini kita perlu menentukan pengikut

1) bilangan bar utama yang digunakan di sepanjang paksi y

2) bilangan bar pengedaran yang digunakan di sepanjang paksi x

3) panjang pemotongan dan panjang berkesan bar utama tunggal yang digunakan di sepanjang paksi y

4) panjang pemotongan dan panjang berkesan bar pengedaran tunggal yang digunakan di sepanjang paksi x

5) anggaran keperluan tetulang dalam BBS papak sehala

Katakan kita telah memberikan data berikut

Panjang papak (X)= 3000 mm ( paksi-x)

Panjang papak (Y)= 6000 mm (paksi-y)

Nisbah = span lebih panjang/span lebih pendek

= 6000/3000 =2 terdapat nisbah rentang yang lebih panjang dan rentang yang lebih pendek adalah bersamaan dengan 2 maka kita harus menggunakan papak sehala.

Diameter bar utama Dm = 10mm

Diameter bar pengedaran Dd=8mm

Penutup jelas pada semua sisi C = 25 mm

Ketebalan papak H= 150 mm

Jarak antara bar utama Sm = 125 mm

Jarak antara bar pengedaran Sd= 150 mm

●1) bilangan bar utama yang digunakan selari dengan paksi x dan rentang yang lebih pendek

Nm= bilangan bar utama ?

Sm = jarak = 125 mm

Lebar sepanjang Y = 6000 mm

Kami mempunyai formula untuk mengira bilangan bar utama

Nm =( lebar_2 penutup)/jarak)+1

Nm =( Y_2C/Sm) +1

Nm = (6000mm_2×25)/125mm+1

Nm = (6000_50)/125+1

Nm = 47.6+1 = 48.6 kita pusingan 48.6 bersamaan dengan 49

Nm = 49 kami

●2)bilangan bar pengedaran yang digunakan selari dengan paksi Y dalam arah yang lebih panjang

Nd= bilangan bar pengedaran ?

Sd = jarak = 150 mm

Lebar sepanjang X = 3000 mm

Kami mempunyai formula untuk mengira bilangan bar pengedaran

Nd =( panjang_2kulit)/jarak+1

Nd =( X_2C/Sd) +1

Nd = (3000mm_2×50)/150mm+1

Nd = 2950 mm/150mm +1

Nd= 19.66 +1 kita bulatkan 19.66 sebagai 20 jadi

Nd = 20 +1 = 21 kami

hitung panjang pemotongan sekeping tunggal bar utama untuk bbs papak sehala

Cm1 = panjang pemotongan sekeping tunggal bar utama

Cm1 = panjang berkesan + 2(panjang perkembangan) + 2 (panjang selekoh condong) _ 2 selekoh

Catatan. Sebenarnya ini dalam satu cara papak supaya mereka menggunakan palang engkol atau Bar bengkok ke atas hanya dalam satu arah dan bar pengedaran dan ia telah menyediakan panjang pembangunan dengan bahagian sambungan lajur dan papak .

Panjang berkesan = panjang papak sepanjang x paksi_2 penutup

Panjang pembangunan Ld=40d di mana d ialah diameter bar utama dan jika kita menggunakan gred M20 konkrit dan gred Fe415 Keluli.

  BBS papak sehala dan anggaran kuantiti Keluli
BBS papak sehala dan anggaran kuantiti Keluli

Panjang selekoh condong = D

Sekarang kita mengira nilai D

D = ketebalan _2 penutup _ d

Di mana Ketebalan=H = 150 mm
Penutup di bahagian atas dan bawah = 2×25mm

d = diameter bar utama=10mm

Mengajak semua nilai ini kita dapat

D = 150_2×25_10 =90 mm

Bengkok d = 45° = d =10 mm

Kami mempunyai formula untuk mengira panjang pemotongan sekeping tunggal bar utama

Cm1= (panjang _ 2 penutup) +2 Ld + 1×0.42×90_2×10

Di mana kita ada

Panjang rentang sepanjang paksi X = 3000 mm

Penutup = 25 mm

Cm1 = (3000 _2×25) +(2× 40×10) + (1×0.42×90 mm) _2×10

Cm1 = (3000_50) + 800mm +37.80 _20

Cm1 = 2950 +800 mm +37.8_20

Cm1 = 3767.8 mm

Cm1 = 3767.8 mm = 3.768 meter

Kira jumlah panjang pemotongan bar utama untuk bbs papak sehala

Cm = jumlah panjang pemotongan bar utama

Cm = Bilangan nos × panjang pemotongan satu bar utama

Cm = Nm × Cm1

Cm = 49 × 3.768 meter = 184.632 meter

pengiraan berat bar utama bbs papak sehala

Kami mempunyai formula untuk pengiraan berat bar utama dalam Kilogram per meter

Berat = (D^2/162)×L

Kami mempunyai Dm = diameter bar utama ialah 10 mm dan panjang ialah 110.55 meter

Berat =[ (10×10)/162]×184.632 kg/m

Berat bar utama Wm = 114 kg

hitung panjang pemotongan sekeping tunggal bar agihan bbs papak sehala

Cd1 = panjang pemotongan sekeping tunggal bar pengedaran

Cd1 = panjang berkesan + 2 panjang pembangunan

Panjang berkesan = panjang tapak_2 penutup

Catatan. Sebenarnya ini adalah papak sehala supaya mereka menggunakan bar engkol atau Bar bengkok hanya dalam satu arah dan bar pengedaran dan ia telah menyediakan panjang pembangunan dengan bahagian sambungan lajur dan papak.

Kami mempunyai formula untuk mengira panjang pemotongan sekeping tunggal bar pengedaran

Cd1= ( panjang paksi y _ 2 penutup) + 2Ld

Panjang pembangunan Ld=40d di mana d ialah diameter bar pengedaran dan jika kita menggunakan gred M20 konkrit dan gred Fe415 Keluli.

Di mana kita ada

Lebar papak y = 6000 mm

Penutup = 25 mm

Dd=8mm diameter bar pengedaran

Cd1 = (6000 _2×25) + 2×40×8mm

Cd1 = (6000_50) + 320 mm

Cd1 = 5950 +320mm

Cd1 = 3950 +320 mm

Cd1 = 6267 mm = 6.267 m

hitung jumlah panjang pemotongan bar agihan untuk bbs papak sehala

Cd = jumlah panjang pemotongan bar pengedaran

Cd = No.nos × panjang pemotongan bar pengedaran sekeping

Cd = Nd × Cd1

Cd = 21 × 6.267 meter = 131.67 meter

●8) pengiraan berat bar pengedaran

Kami mempunyai formula untuk pengiraan berat bar pengedaran dalam Kilogram per meter

Berat = (D^2/162)×L

Kami mempunyai Dd = diameter bar pengedaran ialah 8 mm dan panjang ialah 131.67 meter

Berat =[ (8×8)/162]×131.67 kg/m

Berat bar pengedaran Wd = 52 kg

hitung jumlah keperluan tetulang bagi BBS papak sehala

Jumlah berat = Wm + Wd

Jumlah berat = 114 kg + 52 kg

Jumlah berat = 166 kg

◆Anda Boleh Ikuti saya di Facebook dan Langgan kami Youtube Saluran

Anda juga perlu melawat:-

1) kira beban sendiri lajur

dua) kira beban sendiri rasuk per meter

3) kira beban papak setiap meter persegi

4) kira beban mati dinding bata per meter

5) kapasiti tampung beban muktamad lajur

● kini mengira Peraturan Ibu Jari

Jika kita ingin mengetahui kuantiti keluli yang diperlukan untuk 1 kaki persegi

Kami mempunyai dimensi = 3000 × 6000mm

Yang manakah luas = 3m ×6 m =18m2

Kini menukar meter persegi kepada kaki persegi

1m2 = 10.764 kaki persegi

118m2 = 18×10.764 kaki persegi = 194 kaki persegi

Papak sehala 194 kaki persegi kami memerlukan kira-kira 166 kg keluli

Untuk 1 kaki persegi = 166/194=0.86kg

Untuk 100 kaki persegi kita perlukan = 86 kg

1) Peraturan Ibu Jari untuk bar utama

Untuk 1 kaki persegi = 114/194 =0.59 kg

Untuk 100 kaki persegi = 59 kg

2) Peraturan Ibu Jari untuk bar pengedaran

Untuk 1 kaki persegi = 52/194 =0.27 kg

Untuk 100 kaki persegi = 27 kg

Nisbah = kuantiti bar pengedaran/ kuantiti bar utama

Nisbah = 27/59 = 1:2.2 ia bermakna jika anda ingin membeli bar Utama 10 mm dia dan bar pengedaran 8mm dia kami perlu ingat bar utama hanya lebih daripada dua kali ganda bar pengedaran.

Lebih Banyak Catatan Penting:―

  1. Apakah saiz standard struktur rasuk RCC
  2. Kekuatan mampatan konkrit M25 selepas 7 hari & 28 hari
  3. Berat rebar per meter padu konkrit
  4. 1 Bigha dalam ekar | unit ukuran tanah di India
  5. Apakah perbezaan antara papak sehala dan papak dua hala