Berapa ela konkrit yang saya perlukan untuk papak 24×24×4

Berapa ela konkrit yang saya perlukan untuk papak 24×24×4 | berapa banyak konkrit yang saya perlukan untuk papak 24×24 | berapa kaki padu konkrit yang saya perlukan untuk papak 24×24 | Berapa ela konkrit yang saya perlukan untuk papak 24×24 pada 4″ tebal | Berapa ela konkrit yang saya perlukan untuk papak 24×24 pada 5″ tebal | Berapa ela konkrit yang saya perlukan untuk papak 24×24 pada ketebalan 6″.

Berat konkrit Campuran Sedia dalam keadaan kering adalah kira-kira 133 paun setiap kaki padu, 3600 paun setiap ela padu, atau lebih kurang sama dengan 2136 kg setiap meter padu. Berat konkrit ditentukan oleh ketumpatannya, yang boleh berbeza-beza berdasarkan jumlah agregat, air, dan udara dalam campuran.

Di Amerika Syarikat, berdasarkan sistem ukuran lazim Imperial dan AS, 1 ela padu ialah unit ukuran isipadu yang diwakili oleh 3 kaki panjang dengan 3 kaki lebar dengan kedalaman 3 kaki (3'×3'×3′ = 27 kaki padu), jadi 1 ela padu bersamaan dengan 27 kaki padu.

Anda perlu mengira isipadu konkrit dalam laman padu atau dalam kaki padu atau dalam meter padu atau dalam lori rmc sebelum memesan konkrit campuran. Isipadu dikira dengan mendarab panjang, lebar dan kedalaman papak. Di sini anda telah memberikan papak 24 kaki panjang dan 24 kaki lebar pada 4 inci tebal, ia bergantung kepada, adakah ini papak di atas tanah atau ia dinaikkan, peraturan berbeza untuk kedua-duanya, kerana kegagalan papak tanah tidak akan membunuh sesiapa sahaja manakala kegagalan papak bertingkat boleh.

Peraturan ibu jari melibatkan faktor keselamatan yang menentukan ketebalan papak, tebal 4 inci secara amnya untuk papak tanah, trafik berat dan beban berat, anda harus mengambil kedalaman 5 atau 6 inci tebal dan untuk papak tinggi biasanya ketebalan hendaklah 5″ hingga 6 ″, dan tebal 4 inci juga dibuat untuk digunakan dalam keadaan biasa.Secara amnya ketebalan standard papak adalah 4 inci tebal dalam keadaan biasa, jika papak mempunyai trafik berat dan beban berat, anda harus mengambil kedalaman 5 atau 6 inci tebal. Dalam artikel ini kita perlu mengira kuantiti konkrit yang diperlukan dalam halaman padu & dalam kaki padu dan meter padu untuk papak 24×24 (576 kaki persegi) pada ketebalan 4 inci, 5 inci atau 6 inci.

Untuk projek kecil anda boleh membeli beg konkrit yang boleh didapati dalam saiz beg dan keadaan berat yang berbeza seperti beg 40lb, 60lb, beg 80lb, beg 90lb dan lain-lain dan untuk projek besar anda boleh memesan kepada kontraktor untuk konkrit campuran siap di halaman padu, mereka boleh membekalkannya dalam trak yang biasa dikenali sebagai rmc atau dump truck. Terdapat beberapa saiz trak RMC di atas jalan, trak konkrit yang paling biasa mempunyai kapasiti dram 11 hingga 15 ela padu, namun disebabkan had berat di jalan mereka boleh membawa 8 hingga 11 ela padu konkrit. Paling biasa ialah 8 & 10 ela padu, untuk Projek jalan, banyak konkrit kecil perlu dipindahkan ke pelbagai lokasi supaya lori kecil boleh memuatkan 5 ela padu.Berapa ela konkrit yang saya perlukan :- pada ketebalan 4 inci, secara amnya anda memerlukan kira-kira 1.22 ela atau 33 kaki padu konkrit campuran sedia untuk papak 100 kaki persegi, pada papak tebal 5 inci, 1.54 ela atau 42 kaki padu konkrit diperlukan, manakala pada 6 inci papak tebal, kira-kira 1.85 ela atau 50 kaki padu konkrit diperlukan.

Berapa ela konkrit yang saya perlukan untuk papak 24×24×4

Untuk menentukan berapa ela konkrit yang saya perlukan, mula-mula ukur setiap dimensi dalam kaki, kemudian darab panjang dengan lebar, dan dengan ketebalan. Bahagikan nombor yang terhasil dengan 27 untuk mencari ela padu konkrit. Contohnya, papak 24×24 pada ketebalan 4″, 1) ketebalan dalam kaki = 4/12 = 0.33′, 2) kuantiti konkrit dalam kaki padu = 24'×24'×0.33′ = 190 kaki padu, 3) konkrit kuantiti dalam ela = 190 ÷ 27 = 7 ela padu. Oleh itu, anda memerlukan 7 ela padu atau 190 kaki padu konkrit untuk papak 24×24 pada ketebalan 4″.

Untuk menentukan berapa banyak konkrit yang saya perlukan untuk papak 24×24×4, anda boleh menyelesaikannya dalam langkah berikut:-Langkah 1 :- kira isipadu dalam kaki padu:- anda telah memberikan 24×24 papak (panjang × lebar), pertimbangkan ia adalah 4 inci tebal, 4 inci = 0.33 kaki, untuk menentukan isipadu papak, anda perlu mendarab semua dimensi, seperti = 24′×24′× 0.33′ = 190 kaki padu, pada ketebalan 5 inci, isipadu papak ialah 24′×24′× 0.416 = 240 kaki padu dan pada tebal 6 inci, isipadu papak ialah 24′ ×24′× 0.5 = 288 kaki padu.

Langkah 2:- menukar kaki padu kepada halaman padu:- kini menukar kepada halaman padu, anda harus membahagikannya dengan 27, jadi isipadu konkrit yang anda perlukan untuk papak 24×24 pada ketebalan 4 inci dalam halaman padu = 190/27 = 7 padu ela, pada ketebalan 5 inci = 240/27 = 9 ela padu & pada ketebalan 6 inci = 288/27 = sekitar 11 ela padu.

Langkah 3: - tambah 10% tambahan yang akan membazir semasa mencampur dan menuang.Berapa ela konkrit yang saya perlukan untuk papak 24×24×4 :- pada ketebalan 4 inci, secara amnya anda memerlukan kira-kira 7 ela atau 190 kaki padu konkrit campuran siap untuk papak 24×24, pada papak tebal 5 inci, 9 ela atau 240 kaki padu konkrit campuran siap diperlukan, manakala pada Papak setebal 6 inci kira-kira 11 ela atau 288 kaki padu konkrit campuran siap diperlukan.

  Berapa ela konkrit yang saya perlukan untuk papak 24×24×4
Berapa ela konkrit yang saya perlukan untuk papak 24×24×4

Berapa banyak konkrit yang saya perlukan untuk papak 24×24

Berapa banyak konkrit yang saya perlukan untuk papak 24×24:- pada ketebalan 4 inci, secara amnya, anda memerlukan kira-kira 7 ela atau 190 kaki padu konkrit campuran siap untuk papak 24×24, pada papak tebal 5 inci, 9 ela atau 240 kaki padu konkrit campuran siap diperlukan, manakala pada 6 papak tebal inci kira-kira 11 ela atau 288 kaki padu konkrit campuran siap diperlukan.Berapa banyak konkrit yang saya perlukan untuk papak 24×24 pada ketebalan 4″

Pada ketebalan 4 inci, untuk papak 24×24, secara amnya, anda memerlukan lebih kurang 7 ela atau 190 kaki padu atau sama ada 422- 60 paun atau 317- 80 paun beg konkrit pracampuran. Pengiraan matematik:- 1) mula-mula hitung isipadu dalam kaki padu dengan mendarab semua dimensi supaya = 24′×24′× 4″ = 24′×24′× 0.33′ = 190 kaki padu, 2) untuk menentukan isipadu papak dalam ela padu anda harus membahagikannya dengan 27, jadi isipadu konkrit yang anda perlukan untuk papak 24×24 pada ketebalan 4 inci dalam ela padu = 190/27 = 7 ela padu.Berapa banyak konkrit yang saya perlukan untuk papak 24×24 pada ketebalan 5″

Pada ketebalan 5 inci, secara amnya, anda memerlukan kira-kira 9 ela atau 240 kaki padu konkrit campuran siap untuk papak 24×24. Pengiraan matematik:- 1) mula-mula hitung isipadu dalam kaki padu dengan mendarab semua dimensi supaya = 24′×24′× 5″ = 24′×24′× 0.416′ = 240 kaki padu, 2) untuk menentukan isipadu papak dalam ela padu anda harus membahagikannya dengan 27, jadi isipadu konkrit yang anda perlukan untuk papak 24×24 pada ketebalan 5 inci dalam ela padu = 240/27 = 9 ela padu.

Berapa banyak konkrit yang saya perlukan untuk papak 24×24 pada ketebalan 6″

Pada ketebalan 6 inci, secara amnya, anda memerlukan kira-kira 11 ela atau 288 kaki padu konkrit campuran siap untuk papak 24×24. Pengiraan matematik:- 1) mula-mula hitung isipadu dalam kaki padu dengan mendarab semua dimensi supaya = 24′×24′× 6″ = 24′×24′× 0.5′ = 288 kaki padu, 2) untuk menentukan isipadu papak dalam ela padu anda harus membahagikannya dengan 27, jadi isipadu konkrit yang anda perlukan untuk papak 24×24 pada ketebalan 6 inci dalam ela padu = 288/27 = 11 ela padu.

Kesimpulan:-

Pada ketebalan 4 inci, untuk papak 24×24, anda memerlukan kira-kira 7 ela atau 190 kaki padu atau sama ada 422- 60 paun atau 317- 80 paun beg konkrit pracampuran. Pada papak 5″ tebal, 9 ela atau 240 kaki padu konkrit diperlukan, manakala pada papak 6″ tebal, 11 ela atau 288 kaki padu konkrit campuran sedia akan diperlukan.

Lebih Banyak Catatan Penting:―

  1. Berapakah berat satu ela pasir
  2. Pengiraan mortar | berapa banyak mortar yang saya perlukan untuk blok & kerja bata
  3. Berapa banyak beg konkrit yang saya perlukan untuk papak 8×16
  4. Berapa ela padu dalam satu tan kerikil | Ela padu kepada tan
  5. Berapa banyak pasir dan kerikil dalam halaman konkrit