Pengiraan kuantiti konkrit untuk tangga dan formulanya

Pengiraan kuantiti konkrit untuk tangga dan formulanya dan ketahui isipadu papak pinggang dan bilangan Riser dan bilangan bunga dalam tangga dan berapa panjang condong, panjang mendatar, ketinggian penerbangan dan pendaratan di tangga.

  Pengiraan kuantiti konkrit untuk tangga
Pengiraan kuantiti konkrit untuk tangga

Apakah bahagian yang berbeza dalam tangga

Bahagian yang berbeza dalam tangga ialah Riser, tapak, pendaratan, panjang mendatar, langkah, penerbangan dan panjang condong

●sarung tangga :- tangga digunakan dalam bangunan untuk berjalan dari tingkat bawah ke tingkat atas. Tangga mempunyai banyak komponen seperti pendaratan penerbangan bunga riser dll.

●tapak :- tapak ditakrifkan sebagai bahagian mendatar tangga di mana kita mula-mula meletakkan kaki di atas ini untuk berjalan dari tingkat bawah ke tingkat atas.

●Riser :- bahagian menegak tangga●Langkah :- siri Riser dan bunga di mana bunga adalah bahagian mendatar dan riser adalah bahagian menegak.

●penerbangan :- siri langkah tanpa sebarang platform umumnya dalam membina terdapat dua penerbangan dan satu pendaratan. Apabila kami sampai ke pendaratan kami berpusing dan sampai ke tingkat atas.apakah itu campuran konkrit dan sifat serta jenisnya

●papak pinggang: – panjang condong tangga

pengiraan kuantiti konkrit untuk tangga

ia menjejaskan pengiraan berikut:-1) isipadu semua langkah: di tangga pertama kita mengira isipadu semua langkah

dimensi yang diberikan:-
Ketinggian bangunan = 10 kaki
jika setiap penerbangan mempunyai ketinggian yang sama
Ketinggian pendaratan =10/2’=5′
Ketinggian satu penerbangan=5′
Riser = 6″ =6″/12= 0.5 kaki
Tapak =10″ =10″/12=0.833′

Bilangan riser= ketinggian penerbangan/ 1 ketinggian riser
Bilangan riser= 5’/0.5 =10Bilangan bunga =(riser-1)=10-1=9
Ambil perhatian bahawa bilangan bunga adalah sama dengan bilangan langkah jadi kita ada
Bilangan langkah=9
Panjang satu langkah ialah=4 kaki

Jumlah semua langkah dalam satu penerbangan
=1/2×riser×tapak× panjang langkah×no. daripada langkah
=1/2×0.5″×0.833×4×9=7.497 cftIsipadu langkah dalam 1 penerbangan =7.497 cft

Bagaimana untuk mengira isipadu papak Pinggang di tangga


untuk pengiraan isipadu papak Pinggang terlebih dahulu kita harus mencari panjang mendatar papak Pinggang dan panjang condong papak Pinggang  Pengiraan kuantiti konkrit untuk tangga
Pengiraan kuantiti konkrit untuk tangga

Panjang mendatar=tapak×no. daripada langkah
Panjang mendatar =0.833×9=7.497′

Kini condong panjang papak pinggang
= √(5*2+7.497*2) di bawah punca kuasa dua bagi kedua-duanya
Panjang condong pinggang papak=9.012 kaki

Isipadu papak pinggang = panjang condong papak pinggang ×panjang langkah ×ketebalan papak pinggang

Ketebalan papak = 6″=6″/12=0.5′

Isipadu = 9.012'×4'×0.5'= 18.024
Isipadu papak pinggang=18.024 cft

Bagaimana untuk mengira isipadu satu penerbangan di tangga

isipadu satu penerbangan adalah sama dengan jumlah isipadu semua langkah dalam satu penerbangan dan isipadu papak pinggang

Isipadu satu penerbangan=v langkah+v papak pinggang
Isipadu satu penerbangan=7.497+18.024
Isipadu satu penerbangan=25.521 cft

Isipadu dua penerbangan =25.521×2 =51.042 cft

Bagaimana untuk mengira jumlah pendaratan

untuk pengiraan volum pendaratan kami telah memberikan dimensi untuk pendaratan:-

Panjang = 8.5 kaki,
Ketebalan= 6″=0.5′
Lebar = 4 kaki

Isipadu pendaratan =L×B×T
Isipadu pendaratan =8.5’×4’×0.5’=17cft

Bagaimana untuk mengira jumlah isipadu konkrit dalam tangga

jumlah isipadu konkrit dalam tangga ialah jumlah isipadu dua penerbangan dan isipadu satu pendaratan

Jumlah isipadu= isipadu dua penerbangan +isipadu satu pendaratan

Jumlah isipadu=51.042 +17 = 68.042 cft

Oleh itu jumlah isipadu konkrit dalam tangga adalah lebih kurang 68.042 cft

(6) sekarang kita perlu mengira isipadu basah dan isipadu kering konkrit:-

Jumlah isipadu konkrit dalam tangga ialah isipadu basah
Isipadu basah = 68.042 cft

Isipadu kering dinaikkan sebanyak 54% dalam tetulang konkrit jadi kita darab kofaktor 1.54 dalam isipadu basah untuk mengira isipadu kering

Isipadu kering =68.042×1.54=104.78 cft

(7) nisbah campuran :- nisbah campuran tetulang konkrit dalam tangga ialah 1:1.5:3 di mana satu bahagian adalah simen 1.5 bahagian adalah pasir dan 3 bahagian adalah agregat

Jumlah nisbah =1+1.5+3=5.5

Berapa banyak simen yang diperlukan untuk pembinaan tangga

dalam nisbah campuran simen isipadu konkrit adalah satu bahagian dan jumlah nisbah ialah 5.5

Isipadu simen=1/5.5×isipadu kering
Isipadu simen=1/5.5×104.78 cft
Isipadu simen =19.05 cft

Kami tahu itu
Isipadu 1 beg simen =1.226 cft

Bilangan beg simen =19.05/1.226
Bilangan beg simen= 15.538 beg

kuantiti pasir untuk tangga

dalam nisbah campuran kuantiti pasir ialah 1.5 dan jumlah nisbah ialah 5.5
Isipadu pasir= 1.5/5.5×104.78
Isipadu pasir=28.57 cft

pengiraan kuantiti agregat untuk tangga

dalam nisbah campuran kuantiti agregat ialah 3 bahagian dan jumlah nisbah ialah 5.5

Isipadu agregat=3/5.5×104.78
Isipadu agregat=57.15 cft

BACA JUGA:-

Formula larian naik tangga | Formula tangga 2R + T

Berapakah bilangan tangga dalam 12′, 10′, 11′, 9′, ketinggian siling 8 kaki

Berapa banyak tali yang saya perlukan untuk 8-kaki, 7′, 6′, 5′, 4′ dan 3′ tangga yang luas

Pengiraan kuantiti konkrit untuk tangga dan formulanya

kuantiti keluli diperlukan untuk pembinaan tangga

pengiraan:- lebih kurang 0.5 % hingga 0.1 peratus Tetulang keluli yang digunakan dalam papak kami telah mengambil kira-kira 0.75 peratus Tetulang keluli isipadu kering konkrit
Ketumpatan keluli=7850kg/m3
1m3 =35.315cft
W keluli = isipadu×ketumpatan

Kuantiti keluli
=(0.75×104.78×7850)÷(100×35.315)

Berat Keluli=174.68 kg

keputusan:-
1) isipadu basah konkrit =68.042 cft
2) isipadu kering konkrit=104.78cft
3) kuantiti simen=15.538 no. daripada beg
4) kuantiti pasir= 28.57 cft
5) kuantiti agregat=57.15cft
6) Kuantiti keluli =174.68 kg

●Kini giliran anda: - jika anda gembira melihat topik ini sila suka kongsi dan komen dan jika anda mempunyai sebarang pertanyaan dan soalan tentang ini sila tanya

◆Anda Boleh Ikuti saya di Facebook dan Langgan kami Youtube Saluran

Lebih Banyak Catatan Penting:―

  1. Apakah graviti tentu dan penyerapan air bagi agregat halus
  2. Bagaimana untuk mengira kapasiti bawaan beban paksi lajur
  3. Berapa banyak beg konkrit yang saya perlukan untuk papak 4×4
  4. Kos plaster setiap kaki persegi dengan bahan di India
  5. Apakah penghidratan simen dan haba penghidratan